Wikina CZ   Wikina SK   Wikina RU   Wikina UK   Wikina TR   Wikina ID   Wikina VN   Wikina RO   Wikina IT   Wikina HU   Wikina NL   Wikina FR   Wikina ES   Wikina PT   Wikina DE   Wikina EN  
35.172.230.21   Measure It

Wikina

moderná a alternatívna encyklopédia

Kruh

kruh.wikina.sk

Pohotový výpočet parametrov kruhu a kružnice on-line.

Spočítajte rýchlo obvod, plochu alebo obsah kruhu. Je jedno, či zadáte priemer alebo obsah. Naša kalkulačka to vypočíta ihneď.

QED

qed.ben.cz

Neobyčajná teória svetla

Netradičný pohľad na svetlo prostredníctvom kvantovej elektrodynamiky (QED). Dvadsať interaktívnych programov umožňuje čitateľovi vykonávať "pokusy" s javmi svetla. Rozptýlené trasy fotónu, interferencie a difrakcie na štrbine, zrkadlenie, difrakcia na mriežke, lom lúčov svetla, Úplný odraz, disperzie, dvojodraz, rozptyl fotónu elektróny, lupa, holografia, ...

NOVÉ