Wikina CZ   Wikina DE   Wikina ES   Wikina FR   Wikina EN  
54.196.127.58  

Wikina

moderná a alternatívna encyklopédia

Kruh

kruh.wikina.sk

Pohotový výpočet parametrov kruhu a kružnice on-line.

Spočítajte rýchlo obvod, plochu alebo obsah kruhu. Je jedno, či zadáte priemer alebo obsah. Naša kalkulačka to vypočíta ihneď.

QED

qed.ben.cz

Neobyčajná teória svetla

Netradičný pohľad na svetlo prostredníctvom kvantovej elektrodynamiky (QED). Dvadsať interaktívnych programov umožňujú čitateľovi konať "pokusy" s javmi svetla. Rozptýlené trasy fotónu, interferencie a difrakcie na štrbine, zrkadlenie, difrakcia na mriežke, lom lúčov svetla, Úplný odraz, disperzie, dvojodraz, rozptyl fotónu elektróny, lupa, holografia, ...

NOVÉ